Weekly Tuesday Prayers
7.30 pm – 9.00 pm: Hari Kirtan, Hanuman Chalisa, Ram Charit Manas & Panditji’s Pravachan

03/03/20Shri Kishore Kumar Suri & Smt Asha & Parivar
10/03/20Shri Mahabir Prasad
17/03/20Gupt Premi
24/03/20
31/03/20
07/04/20
14/04/20
21/04/20Shri & Smt Umapati Pratima & Parivar
28/04/20