Weekly Tuesday Prayers
7.30 pm – 9.00 pm: Hari Kirtan, Hanuman Chalisa, Ram Charit Manas & Panditji’s Pravachan

26/11/19Sarna Parivar
Smt. Jagdish Sarna/Raj Sarna & Parivar
03/12/19Shri Mahabir Prasad
10/12/19Shri Ramesh Kumar Agarwal & Parivar
17/12/19Shri Devaraj Nandrajog & Parivar
24/12/19Shri Chintram Sharma & Parivar
31/12/19Gupt Premi