08/12/19Mokshada Ekadashi + Sri Gita Jayanti
16/12/19Poush Sankranti
01/01/20New Year Pooja
13/01/20Lohiri
14/01/20Makar Sakranti
30/01/20Basant Panchami
13/02/20Falguna Sakranti
21/02/20Maha Shivratri